Готельний бізнес: теорія та практика - Підручник (Мальська М. П., Пандяк І. Г.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: 1.2. Історія розвитку готельної сфери в україні
Читать: 1.3. сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства україни
Читать: 2.2. сутність та особливості готельних послуг
Читать: 2.3. типологія готельних підприємств
Читать: 2.4. класифікація готельних підприємств
Читать: 2.5. міжнародна класифікація готельних номерів
Читать: 3.2. поняття  і принципи побудови систем  управління у готелях
Читать: 3.3. типи організаційних структур управління у готелях
Читать: 3.4 форми управління у готельній сфері
Читать: 4.2. механізм  управління якістю послуг у готелях
Читать: 4.3. нормативно-правові та нормативно- експлуатаційні основи державного регулювання якості  послуг у готельній сфері україни
Читать: 4.4. стандартизація якості готельних послуг
Читать: 4.5. сертифікація готельних послуг
Читать: 5.2. цінова  стратегія готельних підприємств
Читать: 5.3. світовий досвід формування спеціальних тарифів на номери  у готелях
Читать: 6.2. організація та функції адміністративно- управлінської служби у готелях
Читать: 6.3. організація і технологія обслуговування гостей  службою бронювання
Читать: 6.4. організація і технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення
Читать: 6.5. організація і технологія функціонування служби номерного фонду
Читать: 6.6. організація і технологія функціонування служби обслуговування приміщень вестибюльної групи
Читать: 6.7. організація та функції фінансово- комерційної служби у готелях
Читать: 6.8. організація та функції інженерно- експлуатаційної служби у готелях
Читать: 6.9. організація та функції кадрової служби у готелях
Читать: 7.2. класифікація закладів громадського харчування в україні
Читать: 7.3. організація й управління службою громадського харчування у готелях
Читать: 7.4. організація й технологія надання послуг з харчування у номерах  готелю
Читать: 8.2. головні типи планування споруд готелів
Читать: 8.3. головні типи приміщень у готелях
Читать: Додатки