Основи хімії і фізики горючих копалин. Частина ІІ - Посібник (Саранчук В.І., Ільяшов М.О., Ошовський В.В., Білецький В.С.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Частина ІІ. твердІ горючІ копалини
Читать: 6. походження твердих горючих копалин
Читать: 7. систематизація і класифікація твердих горючих копалин
Читать: 8. торф і вугілля
Читать: 9. петрографія вугілля
Читать: 10. технічний аналіз вугілля
Читать: 11. елементний склад тгк
Читать: 12. фізичні властивості вугілля
Читать: 13. хімічна будова твердих горючих копалин
Читать: 14. гумінові кислоти, бітуми, гірський віск
Читать: 15. збагачення твердих горючих копалин
Читать: 16. брикетування вугілля
Читать: 17. термічна деструкція. механізм перетворення вугілля
Читать: 18. піроліз тгк
Читать: 19. коксування вугілля
Читать: 21. окиснення вугілля
Читать: 22. спалення горючих копалин
Читать: 23. газифікація вугілля
Читать: 24. гідрогенізація і розчинення вугілля
Читать: 25. енерготехнологічна переробка твердих горючих копалин