Економіка зарубіжних країн - Навчальний посібник (A. С. Філіпенко)

Рекомендована лІтература

 

Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. Ван дер Bee Г. История мировой экономики. 1945 - 1990. М., 1994. Гальчинський А. С. Становлення суспільства постформаційної цивілізації. К., 1993. Геєць В. Економіка України. Моделі реформування. Зміна структури та прогноз розвитку. К., 1993. Гладкий Ю., Лавров С. Економічна і соціальна географія світу. К., 1991. Глухарев Л. И. Европейское сообщество в поисках новой стратегии. М., 1993. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М., 1993. Гуменюк Б. І. Між минулим та майбутнім (Штрихи до портрету соціально-економічних проблем країн третього світу напередодні XXI ст.). К., 1992. Денисов Ю. Д. Информационные ресурсы в японской экономике. М., 1991. Журавская Е. Г. Региональная интеграция в развивающемся мире. М., 1990. Звіт про світовий розвиток. Важке завдання росту. К., 1994. Климко Г. Н., Павлюк В. І., Красильчук В. Я., Дідківський М. І. Проблема інтегрування України в міжнародний поділ праці. К., 1994. Коропецький Іван-Святослав. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. К., 1995. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. К., 1992. Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини. К., 1993. Міжнародні економічні Відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин. К., 1994. Перехідна українська економіка: стан і перспективи / За ред. А. Філіпенка, В. Бандери. К., 1996. Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. К., 1993. Поручник А. М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. К., 1994. Рогач О. I. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються. К., 1994. Соколенка С. И. Современные мировые рынки и Украина. К., 1995. Содружество, Информационный вестник СНГ. Минск, 1992- 1995. Туган-Барановський М. І. Політична економія. К., 1994. World Development Report 1994. New York, 1994. Mcrae Hamish. The World in 2020. Power, Culture and Prosperity. Boston, 1994. World Economic Outlook, 1993. Washington, 1993.