Економіка зарубіжних країн - Навчальний посібник (A. С. Філіпенко)

АнотацІя

 

Економіка зарубіжних країн

Автори: A. С. Філіпенко (керівник), В. А. Вергун, І. В. Бураківський, B. Д. Сікора, О. І. Рогач, Р. Л. Балакін, М. А. Дудченко, О. К. Кузьмінська, О. І. Шнирков, В. С. Будкін, В. Я. Красильчук, В. І. Троненко, О. П. Дергачов, І. В. Черних, Н. А. Черних, Ю. С. Скороход, Б. П. Яценко, В. В. Іваненко, А. І. Речмедіи, Є. Ф. Ростов, Чжу Хун Жень У підручнику розкриваються загальні економічні основи сучасної цивілізації, ґрунтовно аналізуються головні сфери світової економіки, висвітлюються регіональні особливості економічного розвитку держав із екстраполяцією на проблеми, інтереси та потреби України. Головна увага приділяється факторам та джерелам економічного зростання зарубіжних країн, питанням створення та функціонування ринкової інфраструктури в державах світу, узагальненню досвіду здійснення радикальних економічних реформ. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ISBN 966-06-0071-2