Економіка зарубіжних країн - Навчальний посібник (A. С. Філіпенко)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Глава 1 економІчна структура свІту
Читать: Глава 2 ресурсний потенцІал сучасноЇ цивІлІзацІЇ
Читать: Глава з формування економІчноЇ моделІ xxi ст. криза ІндустрІального розвитку
Читать: Глава 4 економІка краЇн оеср загальна характеристика
Читать: Глава 5 економІка перехІдних суспІльств
Читать: Глава 6 краЇни, що розвиваються поняття, загальнІ риси та мІсце у свІтовІй економІцІ
Читать: Глава 7 новІ ІндустрІальнІ краЇни загальна характеристика
Читать: Глава 8 економІка найменш розвинутих краЇн
Читать: Глава 9 захІдна Європа захІдноЄвропейський регІон: сучасний стан І загальна економІчна характеристика
Читать: Глава 10 економІка краЇн схІдноЇ Європи загальна характеристика економІки
Читать: Глава 11 спІвдружнІсть незалежних держав І краЇни балтІЇ загальна характеристика
Читать: Глава 12
Читать: Глава 13 латинська америка латинська америка І свІтове господарство
Читать: Глава 14 економІка краЇн африки
Читать: Глава 15 економІка краЇн близького та середнього сходу загальна характеристика регІону
Читать: Глава 16 економІка краЇн пІвденно-схІдноЇ азІЇ пІвденно-схІдна азІя у свІтовому господарствІ
Читать: Глава 17 економІка краЇн пІвденноЇ азІЇ ресурсно-вІдновний потенцІал
Читать: Глава 18
Читать: Висновки
Читать: Рекомендована лІтература