Тактика перевірки показань на місці - Науково-практичний посібник (Заяц Д.Д.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 кримІналІстичнІ та процесуальнІ основи перевІрки показань на мІсцІ подІЇ злочину
Читать: 1.1. сутність, поняття і законодавче визначення перевірки показань на місці
Читать: 1.2. процесуально-правові та криміналістичні особливості перевірки показань на місці
Читать: Розділ 2 тактика перевІрки показань на мІсцІ в умовах типових ситуацІй досудового слІдства
Читать: 2.1. тактичні правила підготовки і прийоми проведення перевірки показань на місці в умовах сприятливої ситуації
Читать: Додатки