Судова експертологія - Навчальний посібник (Щербаковський М.Г.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1.1. судова експертиза як засіб доказування у кримінальному судочинстві
Читать: 1.2. види судових експертиз
Читать: 1.4. державні судово-експертні установи україни та їх функції
Читать: 1.5. постанова про призначення судової експертизи
Читать: 1.6. організація проведення судової експертизи
Читать: 1.7. висновок судового експерта
Читать: 1.8. повідомлення про неможливість дачі висновку
Читать: Розділ 2. наукові і методичні основи проведення судових експертиз
Читать: 2.1. предмет судової експертизи
Читать: 2.3. зразки для експертного дослідження
Читать: 2.4. методи і методики судової експертизи
Читать: 2.5. правила формулювання питань експерту
Читать: 2.7. стадії судово-експертного дослідження
Читать: 2.8. форми висновків експерта
Читать: Розділ 3. тактичні основи проведення і використання судових експертиз
Читать: 3.1. тактика проведення судової експертизи
Читать: 3.2. дослідження і оцінка висновку експерта
Читать: 3.3. перевірка висновку експерта
Читать: 3.4. допит експерта
Читать: 3.5. використання висновку експерта при розкритті і розслідуванні злочинів
Читать: Рекомендована література