Європейська та євроатлантична інтеграція України - Навчальний посібник (Кордон М. В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: ПереднЄ слово
Читать: РоздІл І Європейська ІнтеграцІя украЇни Історія створення і розвитку Європейського союзу
Читать: Європейський гімн
Читать: Що дасть вступ україни до сот?
Читать: Завдання для тестової перевірки знань студентів
Читать: Країни-члени Європейського союзу
Читать: Члени світової організації торгівлі 1. країни та митні території - члени сот
Читать: Питання до самоконтролю
Читать: РоздІл ii Євроатлантична ІнтеграцІя украЇни Історія створення і розвитку нато
Читать: Нато - структура європейської колективної безпеки.
Читать: Проблемні питання українського оборонно-промислового комплексу
Читать: Позшпивні наслідки виконання україною критеріїв членства
Читать: Розвиток взаємовідносин україни з нато: історія і хронологія
Читать: Країни - члени нато
Читать: Питання до самоконтролю
Читать: Список використаної літератури