Аналіз та планування проектів - Навчальний посібник (Ковшун Н.Е.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Інвестиційна діяльність в україні
Читать: 1.1. основи інвестиційної діяльності
Читать: 1.2. державне регулювання інвестиційної діяльності
Читать: 1.3. учасники інвестиційного процесу
Читать: КонцепцІя проекту
Читать: 2.1. поняття проекту
Читать: 2.2. види проектів
Читать: 2.3. зовнішнє середовище проекту
Читать: 2.4. внутрішнє середовище проекту
Читать: Цикл проекту
Читать: 3.1. поняття життєвого циклу проекту
Читать: 3.2. поділ життєвого циклу на складові
Читать: 3.3. планування концепції проекту
Читать: 3.4. розробка проектної документації
Читать: Основи фІнансовоЇ математики
Читать: 4.1. цінність грошей в часі
Читать: 4.2. розрахунки за допомогою простих та складних відсотків
Читать: 4.3. оцінка вартості серії грошових виплат
Читать: МетодологІя проектного аналІзу
Читать: 5.1. оцінка цінності проекту
Читать: 5.2. грошові потоки і їх використання в проектному аналізі
Читать: ОцІнка ефективностІ проектІв
Читать: 6.1. основні показники ефективності проектів
Читать: 6.2. обґрунтування величини відсоткової ставки в оцінці інвестиційних проектів
Читать: ОцІнка ризикІв в проектному аналІзІ
Читать: 7.2. показники ризику, що використовуються в проектному аналізі
Читать: 7.3. аналіз чутливості - основний інструментарій оцінки ризику проекту
Читать: Аспекти проектного аналІзу
Читать: 8.1. маркетинговий аспект - аналіз комерційної реалізації проекту
Читать: 8.2. технічний аналіз проекту
Читать: 8.3. Інституційний аналіз
Читать: 8.4. соціальний аналіз проектів*
Читать: 8.5. екологічна експертиза проектів
Читать: 8.6. проектне фінансування
Читать: Основи управлІння проектами
Читать: Тестова програма для еревІрки знань
Читать: ЛІтература