Управління міжнародними проектами - Конспект лекцїй ( ШевченкоТ.Є.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. основи управлІння міжнародними проектами
Читать: 1.1. що таке проект
Читать: 1.2. типи проектів
Читать: 1.3. життєвий цикл проекту
Читать: 1.4   оточення проекту
Читать: 1.5    учасники проекту
Читать: 1.6.   управління проектом
Читать: 2. управлІння розробкою мІжнародного   проекту
Читать: 3.   управлІння ризиками мІжнародного проекту
Читать: 4. управлІння часом виконання мІжнародних  проектІв
Таблиця 4.1Читать: 5. управлІння вартістю проекту
Читать: 6.   управлІння матерІально-технІчним забезпеченням проекту
Читать: 7. управлІння якІстю проекта
Читать: 8. особливостІ управлІння мІжнародними проектами
Читать: Література