Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах - Навчальний посібник (Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.)

Передмова

ехнологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, у банківських і фінансових установах України останніми роками істотно змінилася: широке застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у банківській і фінансовій діяльності, у щоденній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Проте впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС) у зазначених установах має принципові особливості.

Відомо, що як вид вхідного матеріального потоку визначає характер виробничого підприємства (нафто- чи цукрозавод, виробництво безперервне, серійне і т. ін.), так і специфіка вхідних інформаційних потоків визначає специфіку інформаційних систем. Саме тому в цьому посібнику докладно розглядаються особливості фінансово-кредитної інформації, які багато в чому визначають загальну структуру й властивості автоматизованих інформаційних систем у фінансово-кредит­них установах.

Для фінансово-кредитних установ, і для банківських насамперед, важливою особливістю є те, що об’єкт управління («основне виробництво») пов’яза­ний з виробленням і переробкою інформації. Адже основу діяльності таких установ в цілому становить робота з інформацією, яка є і предметом, і продуктом їх праці. У них автоматизація «основного виробництва» також зводиться до автоматизації операцій обробки відповідних документів, тобто до обробки інформації.

Першочерговість автоматизації операцій «основного виробництва» є специфічною вимогою при ство-

ренні АІС у фінансово-кредитних установах (ФКУ) і суттєво відрізняє ці АІС від автоматизованих систем управління (АІС) виробництвом. АІС у ФКУ не лише обробляють управлінську інформацію, а й автоматизують операції з основної діяльності.

АІС в ФКУ відрізняються від інших АІС також тим, що використовувана в них інформація має бути надійно захищена, а самі системи — бути підвищено «живучими» й безвідказними в роботі. Досвід і методи обробки банківських і фінансових документів, застосовувані в АІС ФКУ, можуть поширюватися й на роботу з документами підвищеної конфіденційності у інших АІС.

Пропоноване друге видання посібника певною мірою усуває ті неточності, яких не вдалося уникнути в першому його виданні, а також містить новий матеріал про Національну систему масових електронних платежів і доповнення, що стосуються загальних ос­нов, специфіки й особливих вимог, які ставляться до побудови та функціонування інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.

Автори висловлюють глибоку подяку співробітникам Національного банку України, особливо департаменту інформатизації, а також окремих комерційних банків та інших фінансових і кредитних установ за надану можливість ознайомитися з робочими матеріалами й результатами експлуатації окремих програмних комплексів.

Автори глибоко вдячні всім, хто висловив свої зауваження й побажання до матеріалів першого видання і сподіваються, що друге видання буде корисним його читачам.