Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах - Навчальний посібник (Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Навчальний посібник

 

Видання друге, перероблене і доповнене

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

КИЇВ 2001

ББК 65.261          Розповсюджувати та тиражувати

Р 59        без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

Рецензент

В. А. Кадієвський, д-р екон. наук, проф.

(Нац. аграр. ун-т)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-19 від 19.01.01

 

Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.

Р 59                        Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 239 с.

ISBN 966–574–242–6

 

У другому виданні посібника розглянуто новітні технології, застосовувані нині у фінансово-кредитних установах. Розглянуто загальні основи, специфіку та особливі вимоги, що ставляться до побудови й функціонування інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.

Докладно описано інформаційні системи в банківських установах, зокрема щодо питання автоматизації внутрішньобанківських операцій та міжбанківських розрахунків, роботи системи міжбанківських електронних платежів НБУ, електронних грошей та національної системи  масових електронних платежів. Наведено форми та структуру повідомлень, що ними обмінюються банки та СЕП.

Розглянуто структуру інформаційних систем і технологію обробки інформації у фінансових, страхових та податкових установах.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, передусім тих, хто спеціалізується з банківської та фінансової діяльності, аспірантів і викладачів економіч­них вузів та технікумів.

ББК 65.261

©  І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк, 2001