Конституційне право України: Розділ 1

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Глава 1. конституційне право україни як провідна галузь  національної системи права
Читать: §1. поняття, предмет і система конституційного права як галузі права
Читать: §2. метод конституційно-правового регулювання
Читать: §3. конституційно-правові відносини: поняття, особливості, види
Читать: §4. конституційно-правові норми: поняття, особливості, види
Читать: §5. джерела конституційного права україни як галузі права
Читать: Глава 2. конституційне право україни як галузева юридична наука та навчальна дисципліна
Читать: §1. поняття і предмет науки конституційного права україни
Читать: §2. завдання і функції науки конституційного права україни
Читать: §3. методологія науки конституційного права україни
Читать: §4. актуальні проблеми науки конституційного права україни
Читать: §5. конституційне право україни як навчальна дисципліна