Мікроекономіка - Опорний конспект лекцій (В. Є. Москалюк)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Розділ І. попит і пропозиція, їх взаємодія
Читать: Тема 1. предмет, метод, зміст і завдання курсу
Читать: 1. мікроекономіка як складова частина економічної теорії
Читать: 2. предмет, об’єкт, метод і понятійний апарат курсу
Читать: 3. мікросистема як суб’єкт ринкових відносин
Читать: 4. матриця ринкових форм
Читать: Тема 2. основи аналізу попиту
Читать: 1. закони попиту й пропозиції як одні з основних законів
Читать: 2. попит і закон попиту
Читать: 3. аналіз змін у попиті
Читать: 4. еластичність попиту
Читать: 5. властивості еластичності
Читать: 6. еластичність попиту з нецінових факторів
Читать: Тема 3. пропозиція, взаємодія попиту й пропозиції
Читать: 1. пропозиція: суть і засоби уявлення
Читать: 2. еластичність пропозиції
Читать: 3. ринкова рівновага попиту й пропозиції
Читать: 4. зміна ринкових умов і ринкова рівновага
Читать: Розділ ІІ. основні теорії поведінки споживача
Читать: Тема 4. корисність товару й рівновага
Читать: 1. потреби, блага
Читать: 2. корисність
Читать: 3. принцип спадної граничної корисності та закон попиту
Читать: 4. рівновага споживача
Читать: Тема 5. концепція кривих байдужості
Читать: 1. крива байдужості
Читать: 2. бюджетна лінія
Читать: 3. криві байдужості й рівновага споживача
Читать: Розділ ІІІ. підприємство як виробнича система
Читать: Тема 6. виробнича функція
Читать: 1. мікроекономічна модель підприємства
Читать: 2. поняття й параметри виробничої функції
Читать: 3. виробнича функція з двома змінними факторами
Читать: 4. віддача від масштабу
Читать: Тема 7. затрати виробництва
Читать: 1. поняття й види затрат
Читать: 2. затрати в короткому періоді
Читать: 3. затрати виробництва при двох змінних факторах
Читать: Розділ Іv. підприємство на ринку його продукту
Читать: Тема 8. поведінка підприємства в умовах досконалої конкуренції
Читать: 1. характерні риси ринку досконалої конкуренції
Читать: 2. виручка та її співвідношення з лінією попиту
Читать: 3. поведінка фірми в короткостроковому періоді
Читать: 4. довготривала рівновага фірми в умовах  досконалої конкуренції
Читать: Тема 9. поведінка фірми на монопольному ринку
Читать: 1. суть монополії
Читать: 2. бар’єри для вступу конкурентів в монополізовану галузь:
Читать: 3. визначення монополістом ціни й обсягу виробництва
Читать: 4. практичні аспекти ціноутворення
Читать: 5. цінова дискримінація
Читать: Тема 10. поведінка підприємства на ринку монополістичної конкуренції
Читать: 1. суть монополістичної конкуренції
Читать: 2. визначення ціни й обсягу виробництва
Читать: 3. визначення ціни й обсягу виробництва
Читать: 4. нецінова конкуренція
Читать: Тема 11. олігополістична структура ринку і поведінка
Читать: 1. суть олігополії
Читать: 2. модель дуополії курно
Читать: 3. олігополістичне ціноутворення
Читать: 4. олігополія й економічна ефективність
Читать: Розділ v. підприємство-покупець на ринку
Читать: Тема 12. виробництво й попит на економічні ресурси в умовах конкуренції
Читать: 1. ресурси виробництва, їх роль і оцінка
Читать: 2. попит на ресурси
Читать: 3. фактори зміни попиту на ресурси
Читать: 4. цінова еластичність попиту на ресурси
Читать: 5. оптимальне співвідношення ресурсів
Читать: 6. поведінка фірми на ринку ресурсів
Читать: Тема 13. поведінка фірми на ринку праці
Читать: 1. попит на працю
Читать: 2. пропозиція праці
Читать: 3. поведінка фірми на ринку праці в умовах монопсонії
Читать: 4. монополія на ринку праці
Читать: 5. двостороння монополія на ринку праці
Читать: Тема 14. ринок капіталу. поведінка фірми
Читать: 1. капітал — фактор виробництва
Читать: 2. Інвестиційне рішення підприємства
Читать: 3. сукупні інвестиції й відсоткова ставка
Читать: Розділ vi. загальна рівновага та ефективність
Читать: Тема 15. рівновага ринкової системи та економіка добробуту
Читать: 1. загальна рівновага
Читать: 2. розподіл ресурсів. ефективний розподіл ресурсів
Читать: 3. крива виробничих можливостей
Читать: 4. розподіл товарів. ефективність розподілу товарів
Читать: 5. ефективність виробництва і загальна рівновага
Читать: Література