Маркетинг - Навчальний посібник (Павленко А. Ф., Войчак А. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1. сутність маркетингу та його сучасна концепція
Читать: 1.1. розуміння маркетингу
Читать: 1.2. походження та еволюція концепції маркетингу
Читать: 1.3. основні поняття маркетингу
Читать: 2.1. принципи, завдання та функції маркетингу
Читать: 2.2. система засобів маркетингу
Читать: 2.3. види сучасного маркетингу
Читать: 3. маркетингові дослідження
Читать: 3.1. сутність та система маркетингових досліджень
Читать: 3.2. маркетингова інформація
Читать: 3.3. навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень
Читать: 3.4. маркетингові дослідження ринку
Читать: 3.5. маркетингові дослідження підприємства
Читать: 4. маркетингова товарна політика
Читать: 4.1. сутність маркетингової товарної політики
Читать: 4.2. маркетингова концепція товару
Читать: 4.3. життєвий цикл товару
Читать: 4.4. конкурентоспроможність товару та методи її визначення
Читать: 4.5. управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства
Читать: 5.1. сутність поняття «новий товар»
Читать: 5.2. алгоритм планування нових товарів
Читать: 5.3. причини невдач нових товарів
Читать: 6. маркетингова цінова політика
Читать: 6.1. сутність маркетингової цінової політики
Читать: 6.2. алгоритм маркетингового розрахунку цін
Читать: 6.3. управління цінами підприємства
Читать: 7. методи маркетингового ціноутворення
Читать: 7.1. методи прямого ціноутворення
Читать: 7.2. непряме маркетингове ціноутворення
Читать: 8.1. сутність маркетингової політики комунікацій
Читать: 8.2. алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
Читать: 9. комплекс маркетингових комунікацій
Читать: 9.1. реклама
Читать: 9.2. пропаганда
Читать: 9.3. стимулювання збуту
Читать: 9.4. персональний продаж
Читать: 9.5. прямий маркетинг
Читать: 10. маркетингова політика розподілу
Читать: 10.1. сутність маркетингової політики розподілу
Читать: 10.2. формування каналів розподілу
Читать: 11. управління каналами розподілу
Читать: 11.1. оцінка каналів розподілу
Читать: 11.2. ліквідація конфліктів у каналах розподілу
Читать: 11.3. посередницька діяльність у каналах розподілу
Читать: 11.4. маркетингова політика розподілу і логістика
Читать: 12. організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві
Читать: 12.1. організація маркетингової діяльності на підприємстві
Читать: 12.2. контроль маркетингової діяльності підприємства
Читать: Контрольний тест з дисципліни «маркетинг»
Читать: Рекомендована література