Товарна інноваційна політика - Навчальний посібник (Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. визначення та класифікаційні ознаки товарів і послуг
Читать: 1.2. маркетингове розуміння товару
Читать: 1.3. головні ринкові характеристики товару
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. товарний асортимент і його показники
Читать: 2.2. формування товарного асортименту
Читать: 2.3. товарна політика підприємства
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. основні поняття та визначення якості товарів і послуг
Читать: 3.2. показники якості продукції
Читать: 3.3. економічний зміст визначення рівня якості продукції
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. розвиток принципів системного, комплексного управління якістю
Читать: 4.2. вимоги міжнародних стандартів до окремих етапів і процесів створення якісної продукції
Читать: 4.3. сучасні системи менеджменту якості
Читать: РоздІл5
Читать: 5.1. зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації
Читать: 5.2. критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту
Читать: 5.3. маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. основні завдання планування продукту
Читать: 6.2. загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару
Читать: 6.3. інформаційне та нормативно-правове забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції
Читать: 6.4. етапи планування нового продукту
Читать: РоздІл 7
Читать: 7.1. основні принципи та етапи творчої діяльності зі створення нового продукту
Читать: 7.2. методи прогностики
Читать: 7.3. логічні методи
Читать: 7.4. системи автоматизованого проектування продукції
Читать: РоздІл 8
Читать: 9.1. роль технічної естетики та ергономіки в підвищенні конкурентоспроможності нового товару
Читать: 9.2. дизайн, його об’єкти та програми
Читать: 9.3. ергономічні вимоги до товару
Читать: Термінологічний словник ключових понять теми
Читать: ЛІтература