Економіка праці - Навчальний посібник (Завіновська Г. Т.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмову
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1.   поняття ринку праці, його елементи і функції
Читать: 1.2. структура, типи і сегменти ринків праці
Читать: 1.3. теоретичні основи аналізу ринку праці
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. соціально-економічна характеристика трудових ресурсів
Читать: 2.2. поняття та види зайнятості
Читать: 2.3. безробіття і його види
Читать: 2.4. регулювання зайнятості населення
Читать: 2.5. програми сприяння зайнятості
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. вартість робочої сили та її структура
Читать: 3.2. доходи населення і джерела їх формування
Читать: 3.3. диференціація доходів населення
Читать: 3.4. поняття і показники рівня життя
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. поняття, принципи, структура управління персоналом
Читать: 4.2. планування персоналу
Читать: 4.3. розвиток персоналу
Читать: 4.4. оцінювання персоналу
Читать: РоздІл 5
Читать: 5.1. сутність продуктивності і продуктивності праці
Читать: 5.2. значення продуктивності
Читать: 5.3. показники і методи вимірювання продуктивності праці
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. поняття і сутність факторів продуктивності
Читать: 6.2. фактори продуктивності праці
Читать: 6.3. резерви підвищення продуктивності праці
Читать: 6.4. програми управління продуктивністю праці
Читать: РоздІл 7
Читать: 7.1. сутність і завдання організації праці
Читать: 7.2. поділ і кооперація праці на підприємстві
Читать: 7.3. організація та обслуговування робочих місць
Читать: 7.4. умови праці та фактори їх формування
Читать: РоздІл 8
Читать: 8.1. робочий час. режим праці та відпочинку
Читать: 8.2. сутність нормування праці та його значення
Читать: 8.3. об’єкти нормування праці
Читать: 8.4. норми затрат праці
Читать: 8.5. методи встановлення норм
Читать: РоздІл 9
Читать: 9.1. соціально-економічна сутність заробітної плати
Читать: 9.2. принципи і складові елементи організації заробітної плати
Читать: РоздІл 10
Читать: 10.1. державне регулювання заробітної плати
Читать: 10.2. договірне регулювання заробітної плати
Читать: РоздІл 11
Читать: 11.1. тарифна система та її призначення
Читать: 11.2. довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників і його застосування
Читать: 11.3. тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати
Читать: 11.4. тарифні ставки працівників
Читать: 11.5. доплати і надбавки
Читать: 11.6. удосконалення тарифної системи
Читать: РоздІл 12
Читать: 12.1. загальні поняття систем оплати праці
Читать: 12.2. відрядна форма оплати праці
Читать: 12.3. почасова форма оплати праці
Читать: 12.4. оплата праці в бригадах
Читать: 12.5. організація преміювання працівників
Читать: 12.6. участь працівників у прибутку
Читать: 12.7. оплата праці державних службовців
Читать: РоздІл 13
Читать: 13.1. поняття і сутність соціальної політики
Читать: 13.2. система соціального захисту і соціальної забезпеченості
Читать: 13.3. соціальне партнерство, його сутність у ринкових умовах
Читать: РоздІл 14
Читать: 14.1. методичні основи планування продуктивності праці
Читать: 14.2. розроблення плану продуктивності праці
Читать: 14.3. планування й аналіз чисельності працівників
Читать: 14.4. планування й аналіз заробітної плати
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Словник
Читать: ЛІтература