Цивільне право України - Навчальний посібник (Панченко М..І.)

Содержание

Читать: Передмова
Читать:  книга перша загальнІ положення
Читать: Що розуміють під терміном "цивільне право"?
Читать: Що таке цивільне законодавство?
Читать: Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
Читать: Що розуміють під терміном "цивільне право"?
Читать: Що таке цивільне законодавство?
Читать: Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
Читать: У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
Читать: Як класифікують цивільно-правові відносини?
Читать: Зразок посвідчення опікуна
Читать: Яка організація визнається юридичною особою?
Читать: Які є види господарських товариств?
Читать: Статут товариства з обмеженою вІдповІдальнІстю
Читать: Що розуміють під терміном "правочин"? які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?
Читать: Позовна заява
Читать: Зразок довіреності на одержання грошей
Читать: Книга друга особистІ немайновІ права фІзичних осІб
Читать: Які особливості захисту особистих немайнових прав?
Читать: Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?
Читать: Які немайнові права забезпечують соціальне буття фізичної особи?
Читать: Книга 3. право власності та інші речові права.
Читать: Що включає поняття речового права?
Читать: У чому полягає зміст права власності?
Читать: Які підстави виникнення і припинення права власності?
Читать: Що таке право спільної власності?
Читать: У ччому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?
Читать: Що означає право власності на землю?
Читать: Який позов називають негаторним?
Читать: Що означає право обмеженого користування чужими речами (сервітути)?
Читать: Що таке право користування чужою земельно ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)?
Читать: Книга четверта право ІнтелектуальноЇ власностІ
Читать: Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?
Читать: Що таке суміжні права?
Читать: Як здійснюється право на захист комерційної таємниці?
Читать: Які є правові засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг?
Читать: Як захищається право на торговельну марку?
Читать: Що означає право інтелектуальної власності на географічне зазначення?
Читать: Що таке порука?
Читать: Що таке неустойка?
Читать: Що таке цивільно-правовий договір? який його зміст?
Читать: Як здійснюються укладення, зміна і розірвання договору?
Читать: Які особливості договору купівлі-продажу?
Читать: Які є різновиди договорів купівлі-продажу?
Читать: Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
Читать: Які особливості договору дарування?
Читать: Які особливості договору ренти?
Читать: Що таке договір найму?
Читать: Які особливості договору прокату?
Читать: Що таке договір лізингу?
Читать: Що таке договір підряду?
Читать: Які особливості договору побутового підряду?
Читать: Що таке договір на надання послуг?
Читать: В яких випадках перевізник звільняється від відповідальності за втрату, псування і пошкодження вантажу?
Читать: Для чого складають комерційний акт?
Читать: Що таке договір складського зберігання?
Читать: Які особливості спеціальних видів зберігання?
Читать: Що таке договір про охорону?
Читать: Що таке договір про охорону квартири?
Читать: Які особливості договору страхування?
Читать: Що розуміють під страховим випадком і страховим ризиком?
Читать: Які особливості договору доручення?
Читать: Як укладається договір позики?
Читать: Які особливості договору факторингу?
Читать: У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?
Читать: Які особливості ліцензійного договору?
Читать: Які особливості договору простого товариства?
Читать: Як відшкодовують матеріальну шкоду?
Читать: Які особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки?
Читать: Що розуміють під моральною шкодою? в якому розмірі вона підлягає відшкодуванню?
Читать: Що таке спадщина?
Читать: Які особи можуть бути спадкоємцями?
Читать: Як здійснюється виконання заповіту?
Читать: Що таке спадкування за законом?
Читать: Які особливості спадкового договору?
Читать: Словник цивІльно-правових термІнІв, а-б