Конституційне право України - Навчальний посібник (Серьогін В.О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл І. конституцІйне право украЇни як галузь права,  наука І навчальна дисциплІна
Читать: РоздІл ІІ. конституцІя та конституцІйний лад украЇни
Читать: РоздІл ІІІ. основи правового статусу особи в украЇнІ
Читать: РоздІл Іv. основи правового статусу ІнститутІв громадянського суспІльства в украЇнІ
Читать: РоздІл v. форми безпосередньоЇ демократІЇ в украЇнІ
Читать: РоздІл vІ. форма правлІння в украЇнІ
Читать: РоздІл vІІ. територІальна органІзацІя влади в украЇнІ
Читать: Передмова
Читать: РоздІл І конституцІйне право украЇни як галузь права, наука  І навчальна дисциплІна
Читать: РоздІл ІІ конституцІя та конституцІйний лад украЇни
Читать: РоздІл ІІІ основи правового статусу особи в украЇнІ
Читать: РоздІл Іv основи правового статусу ІнститутІв громадянського суспІльства в украЇнІ
Читать: РоздІл v форми безпосередньоЇ демократІЇ в украЇнІ
Читать: РоздІл vІ форма правлІння в украЇнІ
Читать: РоздІл vІІ територІальна органІзацІя влади в украЇнІ
Читать: ПерелІк рекомендованих першоджерел