Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

Содержание

Читать: Анотация
Читать: Вступ
Читать: 1. ІнформацІйнІ системи та Їх роль в управлІннІ пІдприЄмствами малого бІзнесу
Читать: 1.1. економічна інформація, засоби її опису
Читать: 1.2. Інформаційні технології обробки економічної інформації
Читать: 1.3. організація інформаційної бази
Читать: 1.4. організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем і технологій обліку
Читать: 1.5. ефективність інформаційних систем обліку
Читать: 2. огляд програмних продуктІв для пІдприЄмств малого бІзнесу в украЇнІ
Читать: 3. система автоматизацІЇ бухгалтерського облІку "1с: пІдприЄмство" версІя 7.7 конфІгурацІя "бухгалтерський облІк для украЇни"
Читать: 3.1. основні відомості про конфігурацію "бухгалтерський облік
Читать: 3.2. система допомоги
Читать: 3.3. основні принципи роботи з довідковою інформацією
Читать: 3.4. основні принципи роботи з документами
Читать: 3.5. принципи роботи з журналами
Читать: 3.6. отримання звітних документів
Читать: 3.8. розрахунок підсумків
Читать: 4. налагодження та пІдготовка "1с: пІдприЄмство" конфІгурацІЇ "бухгалтерський облІк для украЇни" до роботи
Читать: 4.1. підготовка програми до роботи
Читать: 4.2. типові операції та коректні проведення
Читать: 4.3. Індивідуальне налагодження
Читать: 5.1. автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
Читать: 5.2. автоматизація отримання запасів і послуг
Читать: 5.3. автоматизація реалізації запасів і надання послуг
Читать: 5.4. автоматизація переміщення запасів
Читать: 5.5. автоматизація переоцінки запасів
Читать: 5.6. автоматизація інвентаризації запасів
Читать: 5.7. автоматизація повернення запасів
Читать: 5.8. автоматизація операцій з мшп
Читать: 5.9. автоматизація операцій розрахунків з працівниками по
Читать: 5.10. автоматизація операцій з необоротними активами
Читать: 5.11. автоматизація виробництва продукції
Читать: 5.12. автоматизація операцій з валютою
Читать: 5.13. регламентні документи
Читать: 6. особливостІ програми "парус - пІдприЄмство" 7.20.
Читать: 6.1. основні відомості про "парус - підприємство" 7.20.
Читать: 6.2. система допомоги
Читать: 6.3. довідники
Читать: 6.4. основні принципи роботи з документами
Читать: 6.5. журнал господарських операцій
Читать: 6.6. облікові регістри
Читать: 7. налагодження та пІдготовка до роботи системи "парус - пІдприЄмство" версІЇ 7.20
Читать: 8. автоматизацІя облІкових задач у системІ "парус -пІдприЄмство" версІЇ 7.20
Читать: 8.2. автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
Читать: 8.3. автоматизація операцій отримання запасів
Читать: 8.4. автоматизація операцій реалізації виробничих запасів (товарів) з гуртового складу
Читать: 8.5. автоматизація обліку комплектів і наборів матеріальних
Читать: 8.6 автоматизація переміщення запасів
Читать: 8.7. автоматизація повернення запасів
Читать: 8.8. автоматизація операцій з необоротними активами
Читать: 8.9. автоматизація операцій з малоцінними необоротними
Читать: 8.10. проведення інвентаризації
Читать: 8.11. спеціальні засоби системи
Читать: 8.12. закриття облікового періоду
Читать: 9. автоматизацІя розрахунку заробІтноЇ плати у системІ „парус - заробІтна плата" версІЇ 7.40.
Читать: 9.1. загальні відомості про систему „парус - заробітна плата".
Читать: 9.2. довідники
Читать: 9.3. розрахунок заробітної плати
Читать: 9.4. отримання розрахунково-платіжних та звітних документів
Читать: 10. аналІз господарських операцІй в умовах використання автоматизованих ІнформацІйних систем
Читать: Список використаних джерел