Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

РоздІл 1 суть, розвиток та основнІ поняття ІнновацІйного менеджменту

Програмні питання:

Основні поняття та завдання інноваційного менеджменту.

Класифікація інновацій.

Життєвий цикл інновацій.

Інновації, розвиток конкуренції та економічне зростання.

Еволюціярозвитку теорій інноваційноїдіяльності.

У сучасному світі економічний розвиток країн визначається не природними ресурсами і не обсягами промислового виробництва, а сукупною здатністю суб'єктів господарювання до впровадження нових ідей з метою задоволення споживчого попиту в певних товарах чи послугах. Пошук цих ідей є реакцією підприємців на зменшення доходу від своєї діяльності, що спричинене насиченням ринку відповідними товарами, а втілення цих ідей у життя залежить від ресурсних та інноваційних можливостей суб'єктів господарювання і від загального рівня науково-технічногорозвитку країни.