Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

РоздІл 7 мотивацІя І стимулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ

Програмні питання

Складові та принцип діїмотиваційного механізму інно-ваційноїдіяльності.

Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності.

Стимулювання вищого менеджменту організації до інноваційної діяльності.

Організаційно-економічні форми стимулювання інно-ваційноїповедінки працівників.

Успішність управління інноваційним розвитком значною мірою залежить від виваженості системи стимулювання інноваційної діяльності. Вона має містити дієві стимули до інноваційної діяльності для всіх учасників інноваційного процесу, пробуджувати в них мотиви до творчої праці, створювати взаємовигідний економічний механізм регулювання їхніх взаємовідносин.