Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

РоздІл 6 управлІння ІнновацІйним проектом

Програмні питання:

Суть інноваційних проектів і їх зміст.

Розробка концепціїінноваційного проекту.

Планування інноваційного проекту.

Організаціяуправління інноваційною програмою.

Організація контролю і регулювання програми.

Реалізація наступальної стратегії передбачає суттєве нарощування організацією виробничих потужностей або диверсифікацію діяльності з метою розширення частки ринку і зміцнення конкурентних позицій. Це потребує втілення у життя відповідних інноваційно-інвестиційних проектів. Масштабність робіт і капіталовкладень обумовлюють необхідність ретельного обґрунтування доцільності реалізації проекту, проведення його всебічної експертизи для зниження можливого ризику, який супроводжує будь-які інновації. Успішна реалізація проекту неможлива без чіткого узгодження робіт у просторі і часі, що вимагає ефективних планування і організування, контролювання і координування дій учасників, узгодження їхніх інтересів у межах конкретного інноваційного проекту і з урахуванням стратегічних завдань кожного учасника.