Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

РоздІл 5 управлІння ІнновацІйним розвитком органІзацІЇ

Програмні питання:

Розробка стратегіїінноваційногорозвитку організації.

Аналіз інноваційних можливостей організації.

Планування інноваційноїдіяльності.

Вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю.

Стабільний розвиток підприємства у ринковому середовищі можливий лише за умов цілеспрямованого і постійного вдосконалення усіх аспектів його діяльності, підтримання здобутих і формування нових конкурентних переваг. Визначення сфер і напрямів інноваційної діяльності, обґрунтування і вибір інноваційних проектів, організація їх впровадження здійснюються у процесі управління інноваційним розвитком організації. Управління інноваційним розвитком охоплює стратегічні й оперативні аспекти і має бути, з одного боку, націленим на створення або оперативне залучення таких інновацій, які забезпечуватимуть збереження та зміцнення ринкових позицій організації у тривалій перспективі, а з іншого — на систематичну і цілеспрямовану діяльність із вдосконалення існуючих технологій, прийомів та способів виконання роботи, завдяки яким життя інновацій подовжується.