Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

РоздІл 4 органІзацІйнІ форми ІнновацІйноЇ дІяльностІ

Програмні питання:

Ринкові суб'єкти інноваційноїдіяльності.

Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва.

Організаційні форми інтеграціїнауки і виробництва.

Науково-технічна кооперація в інноваційних процесах.

Інноваційна діяльність здійснюється різними організаціями, які стають учасниками інноваційного процесу на певних стадіях з огляду на свої можливості і вагомість очікуваних результатів. Інноваційна активність великих і дрібних організацій має відмінність, що зумовленорізною стратегією їх діяльності. Звідси і множинність організаційних форм інноваційної діяльності: від бізнес-інкубаторів, які допомагають реалізувати підприємницькі проекти на початковій стадіїіснування організації, до стратегічних альянсів, покликаних реалізовувати складні інноваційні проекти, в т.ч. на міжнародному рівні. Динамічні та гнучкі організаційні форми створюють умови для плідної і взаємовигідної співпраці усіх задіяних в інноваційному процесі як в одній організації, так і в разі їх кооперування.