Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Дудар Т. Г., Мельниченко В. В.)

РоздІл 3 державне регулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ

Програмні питання:

Сутність і основні принципи здійснення інноваційної політики держави.

Системауправління державною інноваційною політикою.

Роль держави врозвитку малого інноваційного бізнесу.

Стабільний і динамічний розвиток економіки країни безпосередньо пов'язанийз формуванням ефективної державної інноваційної політики. її реалізація передбачає визначення пріоритетів і концептуальних засад інноваційного розвитку країни, формування нормативно-правової бази для встановлення норм і правил взаємовідносин між державними інституціями та інноваційно активними суб'єктами підприємницької діяльності, використання прямих і опосередкованих методів підтримки інноваційної діяльності з метою її активізації.