Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

КонтрольнІ запитання І завдання

У чому полягають цілі і завдання аналізу собівартості продукції?

Які джерела інформації використовуються для аналізу собівартості?

За якими показниками характеризується собівартість продукції?

Які види собівартості використовуються в економіці?

Викладіть методику аналізу витрат на виробництво за елементами та статтями

Назвіть особливості собівартості одиниці окремих видів продукції.

Назвіть особливості аналізу собівартості продукції в структурних підрозділах.

У чому полягають особливості стратегічного аналізу?

Які особливості й відмінності має методика оперативного аналізу собівартості?

Обґрунтуйте необхідність міжгосподарського (порівняльного) аналізу собівартості.

Як проводиться зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції?