Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

12.5. аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку

Кошти в процесі свого руху проходять послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу і збутову.

Склавши тривалість перебування коштів на всіх стадіях кругообігу, одержимо загальну тривалість операційного циклу (ОЦ):

ОЦ = Пз + Пнв + Пгп + Пдз.

Операційний цикл включає період від моменту надходження на склад підприємства придбаних товарно-матеріальних цінностей до надходження грошей від покупців за реалізовану продукцію.

Оскільки підприємства оплачують рахунки постачальників з деяким часовим лагом, то фінансовий цикл, тобто цикл обігу готівки, менший від операційного циклу на період кредиторської заборгованості:

ФЦ = Пз + Пнв + Пгп + Пдз - Пкз ,

де ФЦ — тривалість фінансового циклу;

ПКЗ — період кредиторської заборгованості.

У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку фінансового циклу та його складових, установити, на яких стадіях кругообігу відбулося уповільнення оборотності коштів, і розробити заходи, спрямовані на інтенсивніше використання їх.

Для оцінювання ефективності грошового потоку підприємства розраховують і аналізують коефіцієнт ефективності грошового потоку, як відношення суми чистого прибутку (ЧП) і амортизації (Ам) до від'ємного грошового потоку (ВГП):

р   _ ЧП + Ам ВГП

або як відношення суми чистого прибутку і амортизації до середньорічної суми активів підприємства:

Акт

ЧП + Ам

р

ГП

Ці показники характеризують здатність грошового потоку генерувати самофінансований дохід.

їх показники можна доповнити такими індивідуальними показниками:

коефіцієнтом рентабельності використання вільного грошового залишку в короткострокових фінансових вкладеннях (відношення отриманих процентних доходів до суми короткострокових фінансових вкладень);

коефіцієнтом рентабельності інвестиційних ресурсів, що накопичуються, у довгострокових фінансових вкладеннях (відношення отриманого доходу як дивідендів або відсотків до суми довгострокових фінансових вкладень) і т. ін.