Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

7.2. аналіз обсягів виробництва продукції

Аналіз обсягів виробництва звичайно починають з оцінки того, як виконано план виробництва в цілому по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць, які були рівні виконання за місяцями і кварталах звітного періоду, визначають причини можливих невдач і винних у цьому осіб.

Враховуючи складне економічне становище в країні, постійний спад виробництва, доцільно особливо уважно вивчити динаміку обсягів випуску продукції на підприємстві. При цьому використання натуральних вимірників обсягів випуску продукції найбільш доречне, оскільки дозволяє запобігти перекрученням, які заподіює інфляція.

Система вимірників обсягу продукції в натуральному вираженні зображена на рис. 7.1.

Одиниці виміру обсягу продукції в натуральному вираженні

г

 

Конкретні фізичні одиниці

Умовні натуральні одиниці

Подвійні натуральні показники

 

1

г

1

г

1

 

штуки

тонни

метри

умовні банки умовні штуки тонни і метри погонні і квадратні метри

 

 

Рис. 7.1. Вимірники обсягу продукції в натуральному вираженні

Якщо ці вимірники не можна використати, то обсяг вимірюють у незмінних цінах.

Обсяг продукції у вартісному вираженні, як правило, визначається показником обсягу промислової продукції в:

оптових цінах підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору;

діючих цінах звітного року;

порівнянних цінах.

У ході аналізу вивчають такі аспекти виробництва та дають їм оцінку:

обсяг продукції порівняно до виробничих завдань;

динаміка продукції;

зміни у структурі випущеної продукції, номенклатурі, асортименті.

Оцінка обсягу продукції проводиться методом порівняння фактичних показників випуску продукції за звітний період (рік, квартал, місяць) з виробничим завданням, яке враховує договори, а також з фактичними показниками попередніх періодів.

Аналіз передбачає вивчення та оцінку факторів, що впливають на відхилення за обсягом випуску продукції. Ці фактори об'єднують у такі групи:

фактори, пов'язані з використанням трудових ресурсів;

фактори, пов'язані з використанням засобів праці;

•           фактори, пов'язані з використанням предметів праці. Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, треба обов'язково

визначити, які фактори спричинили таку тенденцію розвитку та відокремити зовнішні фактори.

Також слід відзначити необхідність впровадження нових підходів до аналізу обсягів виробництва продукції на основі бюджетування.

Бюджетування — це процес планування виробничо-господарської діяльності підприємства, процес розробки, виконання, контролю та аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності господарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати і отримані результати на наступний період.

Бюджет виробництва — виробнича програма, яка визначає заплановані номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді (зразок у табл. 7.1).

 

 

Таблиця 7.1