Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

6.4. аналіз використання прибутку

Розподіл прибутку визначається об'єктивними та суб'єктивними факторами. До об'єктивних належить зміна нормативно-правової бази відрахувань з прибула за ставками оподаткування, зміна структури пільг в оподаткуванні, зміна граничних рівнів рентабельності при ціноутворенні. Суб'єктивні — це зміни політики вищої адміністрації стосовно ставок дивідендних виплат, реінвес-тування, матеріального заохочення і т.п. У процесі аналізу виявляють пропорції та тенденції розподілу прибутку, відхилення від планових показників утворення за рахунок прибутку спеціальних засобів, тощо. Зведена оцінка розподілу прибутку може бути представлена у вигляді табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Відхилення за статтями розподілу прибутку треба оцінювати за критеріями виконання фінансового плану з оцінкою можливих наслідків забезпечення джерелами фінансування різних соціально-економічних програм. Причинами цих відхилень можуть бути: зміна прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства та зміна коефіцієнтів , відрахування з прибутку. Будь-яку суму розподіленої о прибутку (Ф') за г'-им цільовим напрямом можна подати як:

Ф'

де Пр — при буток, що залишається у розпорядженні підприємства, тис. грн; к'п — коефіцієнт відрахування з прибутку за г'-им напрямом.

Зміна суми відрахувань за рахунок приросту прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства (АФп') визначатиметься:

ДФп'' =(Прф - Пр0) • к'т

де Прф і Пр0 — базова і фактична сума прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, тис. грн;

к'по — базовий коефіцієнт відрахування за г-им напрямом.

Зміна суми відрахувань за рахунок зміни коефіцієнтів відрахування з прибутку за г'-им напрямом (ДФк) визначатиметься:

ДФк' = (к'пф - к'по) • Прф

де к'пф — фактичний коефіцієнт відрахування з прибутку за г'-им напрямом.

У процесі аналізу розподілу прибутку іноді виконують аудиторські процедури, пов'язані з визначенням повноти формування прибутку та його розподілу, дотримання нормативно-правової бази та внутрішніх положень щодо цільового розподілу прибутку.