Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

2. формування передумов рольової гри

 

Формування передумов рольової гри становить актуа­льне педагогічну завдання у період від 1,5 до 3 р. Методика фор­мування передумов рольової гри полягає у тому, що дорослий подає сюжет у словесній формі. Наприклад: «Сидять за столом лялька та ведмедик, гарненькі, чистенькі. На столі стоять тарілки, розкладені ложки. Дівчинка взяла ложку і почала годувати — спочатку ляльку, а потім ведмедика. Всіх погодувала, моло­дець!». При цьому дорослий супроводжує свої слова ігровими ді­ями та підкреслює інтонацією, жестами, мімікою емоційно-позитивне ставлення до іграшок та дій з ними.

Якщо дитина не може включитись у пропоновану дорослим сюжетно-рольову гру, то проводиться додаткова робота з форму­вання ігрових дій на основі предметних дій у такій послідовності:

Показати ігрові дії з різними предметами (ложкою — наго­дувати ляльку, гребінцем зачесати її);

Організувати ігрові дії із замінниками використаних пред­метів (ложка — олівець; гребінець — лінійка);

Варіювання замінників однакових предметів: ложка — олі­вець, стрічка картону, паличка;

Формування системи дій певної ролі: мати — годує, читає, прибирає, одягає, зачісує; лікар — вислуховує, виписує ліки, ро­бить укол;

Щоб дитина приймала роль, дорослий разом з нею програє відповідну систему дій і наголошує: «Ти грався у лікаря», «Ти була мамою».

Коротка схема роботи із залучення дитини до сюжетно-рольової гри становить перехід дитини від предметної дії до ви­конання нею ролі, відповідних їй дій і включає такі кроки: їсти ложкою — годувати ложкою — годувати ложкою ляльку — го­дувати ложкою ляльку, як мама.

ВИСНОВКИ про формування передумов сюжетно-рольо­вої гри у дітей раннього віку:

метою формування передумов сюжетно-рольової гри є перехід дитини від предметної дії до виконання нею ігро­вої ролі;

формування здійснюється за етапами: їсти лож­кою — годувати ложкою — годувати ложкою ляльку — го­дувати ложкою ляльку, як мама.