Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 18

СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМІСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 18.

Контроль самостійної роботи (конспект: Тищенко С. П. Развитие внутреннего мира ребенка / В кн: Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л. Н. Проколиенко. — К.: Рад. школа, 1991. — 368 с. — С. 40—53).

Практична робота «Рольова гра вихователь-батьки».

Розв'язання психологічних завдань та виконання завдань.

Ситуаційні завдання для самоконтролю.

Підсумок.

Методичне забезпечення заняття

І. Практична робота «Рольова гра вихователь-батьки».

Підготовча робота: студенти утворюють пари, в яких один ви­конує роль вихователя, а другий — мами чи батька дошкільника.

Хід роботи

Після виконання кожного завдання студенти обмінюються ро­лями вихователя та одного з батьків.

Завдання 1. Переконати одного з батьків дошкільника у тому, що схвалення та заохочення дитини сприятливіше для її розвит­ку, ніж осуд та покарання.

Завдання 2. Відповісти одному з батьків на запитання щодо порушень поведінки дитини під час кризи 3-х років;

Завдання 3. Розповісти батькам про помилки сімейного вихо­вання, які можуть провокувати конфлікти між дошкільниками, чим саме.

Завдання 4. Розповісти батькам, як слід формувати адекватну самооцінку та позитивне самоставлення дитини.

ІІ. Ситуаційні завдання для самоконтролю

1. Про яку особливість самооцінки дошкільника свід­чать такі ситуації?

Максим Д. (5;9) займається в танцювальному гуртку. На запи­тання дорослого: «Хто сьогодні виконував рухи краще?» відпові­дає: «Звичайно, я». Подібна відповідь дорослого не задовольняє, і він терпляче пояснює хлопчику, що повторювати «Я краще всіх» негарно. Коли черговий раз дорослий після занять запитує: «Хто сьогодні танцював краще?», Максим відповідає: «Антон». І тут же квапливо додає: «Це я із скромності...»

Нерідко старші дошкільники уникають відповіді на запитання на зразок «Хто у вас у групі кращий за всіх?», відповідаючи: «Не знаю... Я теж добре чергую (не б'юся, добрий і ін.)». В той же час молодші діти, не замислюючись, говорять: «Я кращий».

Для дитини якого віку характерні такі ситуації? Як ви це визначили?

Андрійко Д. — дуже рухлива дитина. Щоб він виконав вимогу дорослого, необхідно зробити йому зауваження. «Андрійку, ти такий неслухняний», — нерідко помічає дорослий. Почувши про свою неслухняність черговий раз, Максим засмучено говорить: «Ну чому, чому я такий!? Я не хочу таким бути!».

Для дитини якого віку характерні такі ситуації? Як ви це визначили?

Костик Д. розмірковує: «Я, мамо, тебе боюся, тому обдурюю... (посміхається). Жарт... Все таємне коли-небудь стає відомим. Та­ємниця завжди вилазить...».

Яке важливе новоутворення самосвідомості дошкільника виявилось у прикладі? У якому віці воно виникає?

Максим Д. вибирав у магазині конструктор і захотів придбати машинку, призначену для дітей 9—10 років. Продавець відмов­ляв його, пояснюючи, що він ще маленький для такої іграшки, пропонував узяти інший конструктор. Хлопчик наполіг на своє­му. Але спроби самому побудувати вибрану машину не увінчали­ся успіхом. «Як важко!» — заявив Максим. На що дорослий від­повів: «Тобі ж говорив продавець — вибери інший». Максим: «Я знаю, чому вона так говорила... Ця машинка їй самій подобалася».

Яке важливе новоутворення самосвідомості дошкільника виявилось у прикладі? У якому віці воно виникає?

Максим С. і Олег Д. — друзі. У понеділок Олега Д. не привели в дитячий сад. На прогулянці Максим С. походив майданчиком і ліг на сніг. «Максим, ти чому лежиш?» — запитала вихователька. А хлопчик відповів: «Мені так скучно. Олега немає, ні з ким пограти».

Яке новоутворення самооцінки виявляється у прикладі, ко­ли воно виникає?

Дитина помічає, що з чимось справляється краще, а з чимось гірше. Дорослий: Петрику, хто у вас в групі швидше за всіх їсть? Петрик: Я, звичайно!

Дорослий: А хто у вас швидше за всіх думає на занятті? Петрик (обличчя зосереджене, говорить тихо): Мишко, він завжди перший руку піднімає.

Яке новоутворення самосвідомості виявляється у прикладі, коли воно виникає?

Максим: Майбутнє, минуле... А що таке майбутнє, минуле? Дорослий: Минуле — це те, що було колись. А майбутнє — те, що буде.

Максим: А... зрозуміло. Минуле — це коли я був маленьким, лежав у візочку...

Які психічні утворення виступають змістом самоусвідом­лення дитини у прикладі? В якому віці виникає здатність до їх усвідомлення?

Коли мама примушувала Андрійка В. (4;11) доїсти суп, хлоп­чик заявив: «Мамо, ти мене так засмутила!»