Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 16

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 16.

Контроль самостійної роботи (конспект: Захаров А. И. Пси­хологический подход к ребенку, подверженому страхам // Заха­ров А. И. Как преодолеть страхи у детей. — М.: Педагогика, 1986. — С. 88—98.).

Практична робота «Складання пам'ятки для батьків «Як за­безпечити емоційне благополуччя дитини»».

Ситуаційні завдання для самоконтролю.

Підсумок.

Методичне забезпечення заняття

І. Практична робота "Складання пам'ятки для батьків «Як забезпечити емоційне благополуччя дитини»".

Хід роботи

1. Обговорення умов емоційного розвитку дошкільника, при­чин появи емоційних розладів у дітей, ролі дорослого у забезпе­ченні емоційного благополуччя дитини.

Складання пам'ятки з 10—15 положень.

Обговорення складених студентами пам'яток, їх удоскона­лення.

 

ІІ. Ситуаційні завдання для самоконтролю

1. Яка особливість емоційної сфери дошкільника про­явилась у прикладі. В якому віці вона виникає?

Мама забирала Максима Д. з дитячого садка. Вихователь роз­повів їй про неслухняність хлопчика. Дорогою додому відбувся такий діалог.

Мама: Максим, як же тобі не соромно! Мені ж неприємно за тебе червоніти! Чому ти погано поводився?!

Максим заплакав: Залиш мене! Навіщо тобі такий син?! Кра­ще я тут замерзну! Щоб тобі за мене не було соромно!

Про яку особливість емоційної сфери дитини свідчить при­клад. В якому віці вона виникає у дитини?

Батько мастить Максиму Д. подряпину йодом. Хлопчик відве­ртається, морщиться і щільно стискає губи. Батько: Максиме тобі боляче? Максим: Чоловіки не плачуть!

Який різновид почуттів дитини має місце у прикладах? На­звіть приблизний вік дітей.

Олена А. стає в куток поряд з братом, якого покарали, і пояс­нює мамі: «Раз Сашка покарали, і я стоятиму. Коли його звіль­нять, тоді і я вийду». В іншій ситуації, коли мама в магазині за­пропонувала купити морозиво, дівчинка сказала: «І Сашкові. Якщо Сашкові не купиш, то і мені не треба».

Даша І. зшила сорочку для подружки, щоб принести їй задо­волення, а Олена зшила Даші носовичок. І нехай сорочка підійш­ла лише Оленчиній ляльці. Важливо, що дитина дієво виражає свою прихильність, демонструє доброзичливе ставлення до од­нолітка, прагне зробити приємне для іншого.

Який вид почуттів виявився у Даші?

Даша Н. (5 років 5 міс.) любить розглядати коштовні камені в музеї, які «блищать, — золоті і срібні». Із задоволенням ди­виться історичні фільми і балет, де багато красивого одягу. Вважає, що красиві дівчата — це «в пишних довгих сукнях, зо­лотих і срібних, бальних, яскравих, з пишними рукавами». Роз­глядає на вулиці виставки картин, вигукуючи: «Он-де, як гарно» (віддає перевагу натюрмортам). Любить троянди в саду, особ­ливо рожеві, захоплюється: «Ой, я їх обожнюю! Ой, які ніжні пелюстки!» Постійно відзначає фарби в природі: «рожевий за­хід» «бузковий схід», улюблений колір — рожевий, але певного відтінку. Даша хотіла б перетворити маму на павича, тому що «мама повинна бути найкрасивішою, а у павича найкрасивіший хвіст».

Який різновид емоційного неблагополуччя дітей виявився у прикладі. В чому причини його появи?

Максим Д. (5;9) погодився залишитися один у квартирі на де­кілька хвилин, поки мама витрусить килим. Щойно мама пішла, хлопчик кинувся до вікна і, побачивши її на вулиці, став стукати по склу, кидатися, плакати, кричати: «повернися зараз же, зараз же! Я цього тобі ніколи не пробачу!»

Який вид почуттів виявився у Даші? У чому полягає їх значення для розвитку дитини, її підготовки до шкільного на­вчання?

«Чиї сліди на засніженій дорозі?» — цікавиться Даша Н. (5;5) і протягом 30 хвилин розглядає сліди. Одного разу побачила, як з нірки визирнула миша, дуже здивувалася, вигукнула: «Ой, миш­ка!». 20 хвилин навпочіпки сиділа поряд з ніркою, заглядала до неї, принесла печиво і поклала біля нірки. Наступного дня малю­вала мишачу нірку, будувала для мишки будиночок.