Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 10

РОЗВИТОК УВАГИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

 

Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 10.

Контроль самостійної роботи (виготовити наочний матеріал для роботи з розвитку уваги дошкільника — наприклад, для за­вдань «Лабіринт», «Знайди різницю», «Розклади у правильній послідовності», «Чого не вистачає на малюнку»).

Презентація методичних матеріалів студентами. Під час презентації студент повинен назвати вік дитини, сформулюва­ти приблизну інструкцію до завдання; вказати, у чому полягає його правильне розв'язання та як допомогти дитині, якщо вона помиляється; розкрити значення завдання для розвитку уваги дитини.

Групова дискусія «Який вплив на розвиток уваги дитини має оволодіння мовленням?»

Завдання для самоконтролю.

Підсумок.

 

Методичне забезпечення заняття

І. Запитання до групової дискусії

Який вплив на розвиток уваги дитини має оволодіння мовленням?

У результаті обговорення студенти роблять висновок. Розви­ток мовлення спричиняє появу елементів довільної уваги, керо­ваної дорослим. Малюк вчиться утримувати увагу не тільки на предметах, але і на словах, фразах. Він починає вислуховувати і виконувати інструкцію дорослого, якщо вона сформульована стисло і вказує на знайомі дитині дії або предмети: «принеси м'яч», «візьми ложку».

ІІ. Завдання для самоконтролю

1. Який недолік уваги проявляється у ситуації? Для якого віку він характерний? Малюк іноді так занурюється в робо­ту, що не помічає навколишнього, не чує слів дорослого. Напри­клад, малюючи, він не помічає, що перекинув банку з фарбою, не реагує на вказівку дорослого її підняти.

Який недолік уваги проявляється у ситуації'? Для якого віку він характерний? Дитина не здатна довго і послідовно виконува­ти якусь роботу. Малюк, що так захоплено грався з лялькою, ба­чить у однолітка машинку — і забуває про ляльку.

Який недолік уваги проявляється у ситуації? Для якого віку він характерний? Дитина легше за все фіксує незначущі, але найяскравіші ознаки об'єктів. І як тільки зникає їх новизна, емо­ційна привабливість, згасає і увага до них.

Яка закономірність у підтримці стійкості уваги проявляєть­ся у ситуаціях, коли дитина довго спостерігає за рибками в аква­ріумі, щоб взнати, де вони сплять, або за хом'яком, щоб побачи­ти, коли він їстиме свої запаси. Для кого віку вона характерна?

Які досягнення у розвитку уваги проявляються у ситуаціях, коли дитина по дорозі в зоопарк каже: «Я хочу подивитися спочатку мавпочок, а потім крокодилів». Для якого віку вони характерні?

Які досягнення у розвитку уваги проявляються у таких си­туаціях? Наприклад, малюку хочеться приєднатися до гри інших дітей, але не можна. Він сьогодні чергує по їдальні. Спочатку по­трібно допомогти дорослому накрити на стіл. І малюк зосереджу­ється на виконанні цієї роботи. Поступово його привертає сам процес чергування, йому подобається, як він красиво розставляє прилади. Для якого віку вона характерна?

У чому полягає найважливіше завдання дошкільного вихо­вання з розвитку уваги дитини? Обґрунтуйте, чому.

Який принцип виховання уваги проявляється у прикладі? Дитина гралася з лялькою і готова вже її кинути. Вихователь пропонує: «Побудуй для ляльки будиночок». І тоді діяльність на­буває нового значення і змісту, а увага зберігається.

Прояви якого виду уваги спостерігаються у дитини відразу після народження, коли вона здригається на різкий звук, відвер­тається від яскравого світла?

 

На основі якого безумовного рефлексу виникає реакція зосередження у дитини на перших місяцях життя?

Який подразник уваги стає найбільш значущим для немо­вляти?

Яка властивість уваги малюка проявляється у здатності діяти одночасно з двома предметами? Коли вона виникає?

Яка властивість уваги проявляється у здатності малюка складати кульки в коробочку? Коли вона виникає?

У чому полягає значення реакції зосередження? Коли вона виникає?

Який вплив на розвиток уваги дитини має оволодіння хо­дінням? Коли воно відбувається?