Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 4

СПІЛКУВАННЯ І СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА З РОВЕСНИКАМИ

Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 4.

Контроль самостійної роботи (конспект: Приходько Ю. О. Роль спілкування з дорослими та ровесниками в соціальному розвитку дітей раннього віку. В кн.: Формування позитивних вза­ємин у дитячому колективі. — К.: Рад школа. — 1987. — С. 6— 14, С. 14—26).

Виконання психологічних завдань.

Самоконтроль знань за допомогою ситуаційних завдань.

Підсумок.

Методичне забезпечення заняття І. Психологічні завдання

Завдання 1. Вставте пропущені слова та аргументуйте своє рішення.

Контакти з... відзначаються невимушеним і розкутим характе­ром, яскравим емоційним забарвленням. Водночас ці контакти значно поступаються сфері спілкування з... своєю змістовністю та глибиною особистісних відносин.

Завдання 2. Вставте пропущені слова та аргументуйте своє рішення.

Спочатку контакти дітей з ровесниками виникають на задово- лення потреб в         

Завдання 3. Вставте пропущені слова та аргументуйте своє рішення.

У... спільність з ровесниками має виразний суб'єктивний ха­рактер, обмежуючись... емоційними зв'язками.

 

Завдання 4. Визначте найбільш правильну та точну відпо­відь.

Перші контакти між дітьми виникають:

а)         на першому місяці життя;

б)         з трьох місяців;

в)         до кінця першого року життя.

 

Завдання 5. Визначте найбільш правильну та точну відпо­відь.

Комплекс пожвавлення стосовно ровесника спостерігається у віці:

а)         приблизно з 5 місяців;

б)         у 3 міс.;

в)         у 8 міс;

г)         до кінця першого року життя.

Завдання 6.

Як називається описане ставлення дитини до ровесника та ко­ли воно виникає?

Малюк торкається його обличчя, смикає одяг, волосся, «куш­тує на смак» його пальчики — ставиться як до фізичного об'єкта.

Завдання 7. Вставте пропущені слова та аргументуйте своє рішення.

Перша форма спілкування з ровесниками —... — виникає до... років.

Завдання 8. Визначте правильну послідовність потреб дитини раннього віку: у спілкуванні з дорослими; потреба у спілкуванні з ровесником; у нових враженнях; в активному функціонуванні.

Завдання 9. Вставте пропущені слова та аргументуйте своє рішення.

Перший зміст потреби у спілкуванні з ровесником полягає у прагненні дитини до... , де виникає можливість самовираження. У... віці виникає передспівробітництво з ровесниками (Коломін-ський Я. Л.), характерною є гра.... Зростає роль....

Завдання 10. Вставте пропущені слова та аргументуйте своє рішення.

             форма спілкування з ровесниками виникає у... років і є

найбільш типовою для дошкільного дитинства.

Завдання 11. Поясніть наступний приклад та вставте пропу­щене слово. Хлопчик... років на пропозицію бабусі погратись з нею відповів: «Мені потрібно дітей» (Є. А. Аркін).

Завдання 12.

Визначте, про яку форму спілкування дитини з ровесником йдеться у кожному окремому прикладі.

а)         Ця форма спілкування з ровесниками сприяє розвитку ос- нов особистості та самосвідомості, а також — допитливості, смі- ливості, оптимізму, активності, творчого й самобутнього ядра особистості.

б)         Внесок цієї форми спілкування з ровесником у розвиток полягає у засвоєнні дитиною способів і мотивів пізнавальної дія- льності, у сприянні виявленню ініціативи, у розширенні спектра емоцій.

в) Внесок цієї форми спілкування у розвиток полягає у фор­муванні здатності дитини розуміти іншого як самоцінну особис­тість, у пробудженні інтересу до його внутрішнього світу, мотиву розширити уявлення про себе.

II. Ситуаційні завдання для самоконтролю

Які особливості спілкування з ровесниками виявляються у наступному фрагменті?

«Добрий день, Олено Анатоліївно! Наташка, привіт! У мене жуйка є! Хочеш?» — говорить Олексій (4 р. 11 міс.).

Для якої форми спілкування дошкільників характерний та­кий приклад. Який приблизний вік дітей?

У середовищі ровесників малюк демонструє свої здібності й уміння.

Наприклад, діти малюють людину.

Ганна: Ти неправильно зробив, Максиме (смикає його за рукав).

Володя Л.: Тетяно Сергіївно, я правильно роблю? Вихователь (підходить і дивиться на малюнок Максима): Пра­вильно. Максим (звертаючись до Ганни): От так! Зрозуміла?

Для якої форми спілкування дошкільників характерний та­кий приклад. Який приблизний вік дітей?

«Гаразд, ти будеш капітан, а я твій помічник», — погоджуєть­ся Роман М.

«Ти бери ведмедика, а я, так і бути, візьму зайця», — заявляє Таня Д.

«Сашко, давай спочатку ти мене підкотиш, а потім я тебе», — пропонує Дмитро Д.

Для якої форми спілкування дошкільників характерний та­кий приклад. Який приблизний вік дітей?

Гра на однаковий сюжет об'єднує різноспрямовані, погано уз­годжені дії. Наприклад, у розігруванні сюжету «Сім'я» «мама» йде на роботу, а «батько» готує «дитину» до сну. «Мама» вдома погодувала «дитину», а «вихователь» — знову дає їй сніданок.

Про яку ознаку відносин між дітьми свідчать їх бажання або небажання гратися разом?

Саша Д. (5 р. 4 міс.) і Вітя А. (6 р.) граються в «моряків». Олеся (5 р.): Я хочу з вами.

Саша: Ні, ми тебе не беремо!

Вихователь: Чому ви не берете Олесю гратися?

Вітя: Тому що вона б'ється.

Саша: Це військовий корабель, і ми пасажирів не беремо. Вітя: Так, не беремо.

Роман (4 р. 5 міс.) пояснює: Я люблю грати з Оленою. Тому що Олена хороша, мене не кривдить. А інші кривдять. І ще вона не ламає ляльки. І у неї красивий одяг для Барбі.

6. Для якого віку характерні такі теми розмов між дітьми, яку роль вони відіграють?

Ганна: А я сьогодні в дитячий садок санчата принесла!

Оксана: Дай мені, будь ласка!

Ганна: Не дам!

Оксана: Дай, будь ласка!

Ганна: А ти мені печиво дала?!

Оксана: На, візьми (дістає з кишені і протягує печиво). Ганна бере печиво і їсть його: Дам тобі санчата. Ще дам Насті, Каті.