Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 2

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ

Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 2.

Контроль самостійної роботи (конспект: Кононко О. Орієн­тир сьогодення — компетентна особистість // Дошкільне вихо­вання. — 2005. — № 7. — С. 7—10).

Практична робота «Складання пам'ятки про основні зако­номірності психічного розвитку у дошкільному дитинстві».

Розв'язання психологічних завдань та виконання завдань.

Програмований контроль знань.

Підсумок.

 

Методичне забезпечення заняття

I. Практична робота «Складання пам'ятки про ос­новні закономірності психічного розвитку у дошкі­льному дитинстві».

Розробити пам'ятку про основні закономірності пси­хічного розвитку у дошкільному дитинстві (10—12 положень): а) для вихователя; б) для батьків.

2. Перевірка виконання.

Психологічні завдання

1. Мама Наташі (4 міс.) весь час — і на прогулянці, і вдома — розмовляє з нею, наспівує пісні.

Сусідка сказала їй: «Ну що ти з нею розмовляєш, вона все од­но ще нічого не розуміє!»

Чи правильно робить мама Наташі?

Який вплив на розвиток психіки дитини має мовлення дорос­лого?

Коли батько підійшов до дочки Олі (11 міс.) у незнайомому кашкеті, дівчинка раптом гірко розплакалась.

• Чому це сталося?

Саша (4 міс.), знаходячись у манежі, весь час пересувається. Ось він звернув увагу на іграшку — яскраву машинку. Він тяг­неться ручками, виставив їх далеко вперед, до іграшки, намага­ється схопити її, але промахнувся.

Чому так відбувається?

Що повинен зробити дорослий, щоб навчити дитину діяти з предметами, іграшками?

 

Колі (9 міс.) дуже подобається розкидати іграшки з ліжка або манежа. Просовуючи іграшки в отвори сітки манежу, Коля випускає їх з рук: падають кульки, брязкальця та ін.

Мама постійно піднімає іграшки та кладе їх у манеж, а син ді­стає їх й знову кидає на підлогу.

Як повинна поводитися мама в цій ситуації?

Який вид мислення розвивається в малюка при подібних діях з іграшками, предметами?

Студентка, спостерігаючи за діями дітей з іграшками в гру­пах дітей другого та третього року життя, відзначила:

Сергій (1 р. 1 міс.), граючись різними іграшками, діє приблиз­но однаково: стукає, кидає, тягне, стискує їх та ін.;

Катя (2 р. 1 міс.), граючись тими ж іграшками, діє інакше: ля­льку — гойдає, машинку — везе, олівцем — малює та ін.

Як називаються дії з іграшками Сергія та Каті?

У чому їх відмінність?

Яка послідовність оволодіння дітьми раннього віку предмет­ними діями?

Юра (2 р. 4 міс.) намагається сам одягатись. Нічого не ви­ходить. Втручається мама зі своєю допомогою.

Я сам! — протестує дитина.

Сиди спокійно, у тебе нічого не виходить.

Я хочу сам! — знову говорить дитина.

Чи можна назвати поведінку Юри впертістю, чи це прояв розвитку особистості?

Яку рису особистості характеризує така поведінка? Яку самостійність повинен заохочувати дорослий?

Дайте відповідь на запитання

 

Чи є дитина істотою соціальною від самого народження?

Як дорослий повинен задовольняти потреби немовляти у спілкуванні? Як розвивати таке спілкування?

Діти якого саме дошкільного віку ставлять такі запитання: «Куди летить дим? Чому місяць світить тільки вночі? Звідки взя­лася гора? Куди біжать хмарки?» тощо?

ПІ. Програмовані завдання

1. Які з наведених нижче дій називають «співвідне­сеними», а які «орудійними»?

а)         нанизування кілець пірамідки;

б)         закривання коробки кришкою;

в)         маніпулювання молотком;

г)         складання матрьошки;

д)         дії ложкою.

Яке за видом мислення дає змогу дитині з розрізнених кар­тинок складати фігуру людини, а з кубиків — будинок і т. ін.:

а)         наочно-дійове;

б)         наочно-образне;

в)         словесне.

Який вид уваги притаманний дошкільникам:

а)         післядовільна і довільна;

б)         мимовільна;

в)         довільна.

Комплексом пожвавлення називають:

а)         реакцію, коли дитина фіксує предмет очима;

б)         позитивну емоційну реакцію дитини на дорослого;

в)         реакцію, коли дитина тягнеться до джерела їжі.

Яку діяльність називають провідною?

а)         найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність;

б)         діяльність, у зв'язку з якою відбуваються найголовніші змі- ни у психіці дитини;

в)         діяльність яка посідає найбільше місце в житті дитини.

У дітей раннього віку переважає гра:

а)         предметна;

б)         маніпуляційна;

в)         сюжетно-рольова.