Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

Вступ

Розвиток внутрішнього ринку на складному шляху реформування економіки України зазнав різкого падіння як реальних доходів населення, так і прибутків торгових підприємств. Разом з тим частка торгівлі у формуванні внутрішнього валового продукту України досить вагома і має стабільну тенденцію до збільшення. У 1990 р. торгівля і громадське харчування давали 4,5 \% ВВП країни, у 1995 р. 5,9 \%, у 2000 р. - 9,1 \%, у 2001 р. - 9,3\%.

Значну роль відіграє торгівля й у формуванні прибуткової частини бюджетів усіх рівнів. У загальній сумі податкових відрахувань підприємств (податку на додаткову вартість, акцизного збору, податку на прибуток і деяких інших) податкові виплати підприємств торгівлі і ресторанного господарства становили в 2000 р., наприклад, 39,1 млрд грн, або 36 \%.

Характерною рисою сучасного етапу розвитку є важлива роль торгівлі України в забезпеченні зайнятості населення, відповідно - і у формуванні його грошових доходів. За даними статистичних обстежень, у торгівлі вже працює майже шоста частина усього економічно активного населення України.

Загальний обсяг роздрібного товарообігу в країні досяг у 2001 р. 34,05 млрд грн, у якому тільки 3,3 \% становить продаж товарів за безготівковими розрахунками. Порівняно з 2000 р. роздрібний товарообіг підприємств, що є юридичними особами, зріс у 2001 р. на 18,2 \%. Ще вищі темпи нарощування роздрібного товарообігу спостерігалися в 2002 р. Роздрібний товарообіг у сільських місцевостях розвивався інтенсивніше, ніж у міських. Але його частка продовжує залишатися протягом останніх двох років дуже низькою - на рівні 12 \% від загального обсягу товарообігу по підприємствах, що є юридичними особами, у той час як частка сільського населення України на кінець 2001 р. становила понад третину всієї його чисельності.

Проте гострота проблеми низької ефективності господарювання в цій галузі ще не зменшилася. Протягом останніх років кінцеві фінансові результати більшості торгових підприємств у цій галузі в цілому мали негативне значення: сума збитків у торгівлі в 1998 р. становила 1,9 млрд грн, у 1999 р. - 1,6 млрд грн. Тільки в 2000 р. у торгівлі отримано сукупного прибутку -1,1 млрд грн, що вкрай недостатньо для забезпечення її ефективного розвитку. Революційні перетворення в економіку торгівлі вносять інформаційні технології, що є сукупністю методів, пристроїв і програмного забезпечення, які використовуються для оброблення інформації. Інтегрована система керування витратами й фінансовою звітністю, що завершується створенням ERP - системи планування ресурсів підприємства. Інтегрована система включає підсистеми:

зовнішньої фінансової звітності;

керування видами діяльності;

оцінки операційної діяльності й результативності стратегії.

Низький рівень банківського кредитування торгової діяльності (особливо довгострокового) пов'язаний з його високою вартістю й ускладненнями, що виникають при використанні традиційної схеми банківського кредитування. Цю негативну тенденцію можна змінити шляхом створення широких можливостей мікрокредитування (надання кредитів розміром до 15 тис. євро в гривневому еквіваленті на термін до одного року без обов'язкового забезпечення заставою), що було б орієнтоване на широке коло малих підприємств торгівлі. Такий засіб фінансування може бути покладено на спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи, як запропоновано в проекті відповідного Закону України "Про мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва спеціалізованими установами", який внесено на розгляд Верховної Ради України.