Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Ю. П. Яковлев

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ

з використанням інформаційних технологій

Киів - 2006

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 339.1(075.8) ББК 65.42я73 Я 47

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-1934 від 09.08.2004 р.)

Рецензенти:

Н.С. Миколайчук - доктор економічних наук, професор; Є.П. Жуганов - кандидат економічних наук, доцент.

Яковлєв Ю.П.

Я 47 Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 376 с.

ISBN 966-364-211-4

У навчальному посібнику викладається основний зміст курсу економіки торгівлі. Розділи посібника включають обов'язкові теми нормативного курсу. Посібник містить сучасні методи вітчизняного і закордонного досвіду в дослідженнях в економіці торгівлі та інформаційних технологій.

Навчальний посібник рекомендується для викладачів і студентів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для працівників торгових підприємств.

ISBN 966-364-211-4

© Яковлев Ю. П., 2006.

© Центр навчальної літератури, 2006.