Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: 1. товарообІг 1.1. сутність і мета економіки торгівлі
Читать: 1.2. кооперативні ринки
Читать: 1.3. економічний механізм обґрунтування роздрібного товарообігу
Читать: 1.5. планування роздрібного товарообігу торговельного підприємства з використанням ms excel пошук рішення
Читать: 1.6. особливості планування товарообігу підприємств харчування
Читать: 1.7. механізм керування товарними запасами
Читать: 1.8. планування надходження і закупівлі товарів
Читать: 1.9. оптовий товарообіг і методика його прогнозування
Читать: 2. валовІ доходи 2.1. формування цінової політики підприємства
Читать: 2.2. методи розрахунку цінової еластичності
Читать: 2.3. структура й цілі системи бюджетів торговельного підприємства
Читать: 2.4. валовий доход торгового підприємства
Читать: 2.5. прогнозування валового доходу і розміру торгової надбавки
Читать: 3. витрати обІгу 3.1. витрати обігу торгового підприємства
Читать: 3.2. аналіз витрат обороту
Читать: 3.3. планування витрат обігу
Читать: 3.4. багаторівнева мережева торгівля
Читать: 3.5. логістика
Читать: 4. прибуток І рентабельнІсть 4.1. економічна характеристика прибутку
Читать: 4.2. види рентабельності
Читать: 4.3. планування формування і розподілу прибутку
Читать: Нормативні документи і література