Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

8. знищення документів

Будь-яке знищення документів проводиться тільки відповідно до чинного законодавства України.

Установи, в яких не створюються документи Національного архівного фонду, мають право знищувати свої документи на підставі "Переліку типових документів", якщо практична необхідність у них минула і терміни зберігання вичерпані. При цьому акти про виділення для знищення документів погоджуються з відповідними державними архівними установами. У випадку виникнення розбіжностей, суперечок, слідчих та судових справ документи зберігаються до винесення остаточного рішення. Ця примітка конкретизує терміни зберігання більшої частини бухгалтерських документів.

Бухгалтерська документація знищується після трьох років зберігання за умови завершення перевірки податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.

Справи, що виділені до знищення, після затвердження актів здаються до підприємств з переробки вторинних ресурсів. Здача документів оформлюється приймально-здавальною накладною, в якій зазначається вага зданої макулатури. Дата здачі документів, їх вага і номер накладної вказуються в акті, який підшивається до відповідної справи після внесення змін у облікові документи архіву.