Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

5. страховий фонд особливо цінних документів

Страховий фонд особливо цінних документів — це сукупність страхових копій особливо цінних та важливих (в т.ч. і секретних) документів, які зберігаються в архіві підприємства.

Страховий фонд створюється з метою збереження цінної документальної інформації на випадок втрати або пошкодження оригіналів документів, він є недоторканим і має зберігатися територіально відокремлено від оригіналів документів, з яких зроблено страхові копії.

Облік страхового фонду ведеться в книзі обліку надходжень і вибуття страхового фонду і фонду користування та в описах страхового фонду.

Описи страхових копій розглядають ЕК підприємств і після схвалення їх направляють на затвердження ЕПК державної архівної установи.