Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 9. основнІ вимоги до органІзацІЇ сучасного дІловодства

Організація діловодства в установі.

Структура та функції служби діловодства.

Управління службою діловодства.

Умови праці працівників служби діловодства.