Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 8. робота з документами, що мІстять комерцІйну таЄмницю пІдприЄмства

Поняття про комерційну таємницю та конфеденційну інформацію.

Правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні.

Умови забезпечення захисту комерційної та конфіденційної інформації.

Відомості, що не становлять комерційної таємниці.