Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

3. типові строки виконання документів

Перелік документів із зазначенням типових строків виконання:

Закони України, інші рішення Верховної Ради України та її Президії; укази Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях Верховної Ради України; рішення і розпорядження виконкомів місцевих Рад народних депутатів; накази керівника установ; рішення колегіальних органів установ — відповідно до встановлених строків.

Рекомендації постійних комісій Верховної Ради України — до двох місяців, якщо комісіями не встановлено інший строк. Запит депутата Верховної Ради України на сесії Верховної Ради — не більше ніж у 3-ден-ний строк.

Пропозиції та заяви депутатів Верховної Ради України — до одного місяця, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки — невідкладно.

Пропозиції, рекомендації і зауваження, що містяться в рішеннях на адресу підприємств, установ і організацій вищого підпорядкування, розміщених на території відповідної Ради; рекомендації постійних комісій місцевих Рад — у строки, встановлені законами про місцеві Ради народних депутатів України.

Критичні зауваження і пропозиції, висловлені в пресі, — до одного місяця.

Пропозиції громадян — у строк до одного місяця, за винятком пропозицій, що потребують додаткового вивчення.

Пропозиції щодо уточнення ассортименту, про розірвання або зміну умов договору — не пізніше ніж 10 днів після одержання пропозиції.

Скарга на неправильні дії або розпорядження фінорганів; розгляд — не пізніше 5-денного строку з дня надходження.

•           Заяви і скарги громадян — у строк до одного місяця з дня надходження; ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, — не пізніше 15 днів.

Листи-доручення і листи-запити вищих установ і організацій — до вказаного в них строку або протягом 10

днів.

Протокол розбіжностей: складання і направлення — в 10-денний строк; розгляд — у 20-денний строк.

Заявка покупця — не пізніше трьох днів після одержання.

Листи підприємств, об'єднань, установ і організацій — 10 днів.

Договір на поставку товарів: підписання і повернення не пізніше 10 днів (для довгострокових — 20 днів) після одержання проекту; відповідь на пропозицію про укладання договору — в 10-денний строк після одержання.

Замовлення на продукцію: підписання і подання в 10-денний строк після одержання повідомлення.

Наряд на поставку продукції: видача протягом 15 днів після одержання повідомлення про розподіл фондів.

Опитувальний лист на продукцію: подання — у 20-ден-ний строк з моменту одержання наряду.

Доручення платежу: виписування і передача до установи банку — не пізніше наступного дня після одержання товарів.

Акт приймання продукції — не пізніше 10 днів після одержання продукції.

Звіт бухгалтерський і річний баланс: розгляд, затвердження і повідомлення рішень по ньому — в 10-денний строк з дня одержання. стандарт підприємства — строк, що не перевершує один місяць з дня надходження.

Відук на проект — не пізніше, ніж через місяць. Угоди — в зазначений у них термін.

Телеграми, що потребують термінового вирішення, — до двох днів; решта — протягом 10 днів.