Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 7. органІзацІя документообІгу у пІдприЄмствІ

Поняття про документообіг підприємства.

Складання номенклатури та формування справ.

Типові строки виконання документів.

Організація контролю за виконанням документів.

Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян.