Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 6. органІзацІя роботи з документами

Приймання, розгляд і реєстрація документів.

Робота з вихідними документами.