Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 1. документальне забезпечення управлІння

Роль та місце документальної інформації в управлінні підприємством.

Визначення документа. Види документів та їх класифікація.

Документування та документальне забезпечення діяльності підприємства.

Система документації та її класифікація.

Документування управлінської діяльності в організації.