Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

1.     класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою

За функціональною ознакою всю організаційно-розпорядчу документацію (ОРД ) поділяють на такі групи:

організаційну (статут, установчий договір, структура і штатний розклад, положення, посадова інструкція, правила). Ці документи визначають правове положення та основні завдання установ, підприємств та їх структурних підрозділів і окремих працівників;

розпорядчу (наказ, рішення, вказівка, розпорядження). Ці документи слугують як засіб передачі рішень іншим організаціям та конкретним особам;

довідково-інформаційну (акт, протокол, огляд, лист, доповідна і пояснювальна записки, довідка, звіт, характеристика тощо) (рис. 3).