Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 4. оформлення органІзацІйно-розпорядчоЇ документацІЇ

Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою.

Складання організаційної документації.

Складання розпорядчої документації.

Складання довідково-інформаційної документації.