Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Тема 3. основнІ вимоги, що висуваються до оформлення документІв

1. Реквізити документа. 2  Бланк документа.

Датування документів.

Адресація документів.

Погодження та затвердження документів.

Засвідчення документа.

Проходження документа.

Вимоги до тексту документа.

Позначки щодо наявності додатків.

Оформлення копій та розмноження документів.

Підготовка та оформлення документів до засідання колегіальних органів.